Tussen Kunst en Kidsch. Design Thinking by Doing verhaal 674/1.111

11 feb

kunstkidsch674.001

Vrijdag heb ik weer les in Nieuwe Geletterdheid. De leerdoelen van dit vak in master kunsteducatie die ik volg zijn:

  • Je hebt kennis en inzicht in nieuwe geletterdheid, hedendaagse leerprocessen en nieuwe educatieve toepassingen in relatie tot kunsteducatie
  • Je kan een eigen visie op kunsteducatie in relatie tot nieuwe geletterdheid formuleren en je hiermee positioneren
  • Je kan een eigen(zinnig) kunsteducatief concept ontwikkelen
  • Je kan je concept aan de praktijk toetsen en de resultaten ervan meenemen in je concept
  • Je kan aandachtspunten van collega’s in je concept betrekken

Jongeren van deze tijd zijn een groot deel van de dag actief in het produceren en delen van content en kennis via games, web en social media. Met deze actieve vorm van cultuurparticipatie laten zij nieuwe vormen van spelen, communiceren en leren zien. De uitdaging voor kunstenaars, docenten, en managers in de kunsteducatie is om de ontstane generatiekloof in mediagebruik te overbruggen en kunsteducatieve activiteiten en toepassingen te ontwikkelen en faciliteren die aansluiten bij de leefwereld van jongeren. Concreet betekent dit dat voortgebouwd wordt op nieuwe ‘Media Literacy Skills’ , door Jenkins in het artikel Building the field of Digital Media and Learning (2005) benoemd als: ‘play, performance, simulation, appropriation, multitasking, distributed cognition, collective intelligence, judgement, transmedia navigation, networking, negotiation’.

In dit project leren we actuele theorieën rond nieuwe geletterdheid te koppelen aan kunsteducatie, daarin onze eigen rol te bepalen en onze visie te vertalen naar een concept voor een kunsteducatieve toepassing of activiteit voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar.

Het afgelopen uur heb ik al knippend en plakkend na zitten denken over een concept.

Hoe zou ik dit als design thinker oplossen?

Welk probleem wil ik oplossen? Of welke droom wil ik waarmaken?

Iets tussen Kunst en Kidsch?

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: