As we grow

10 nov

aswegrow.001

Als facilitator van creatieve processen vraag ik vooraf altijd aan de deelnemers om mij onafhankelijk van elkaar de volgende zin af te maken en die mij te mailen. Ze mogen niet met elkaar overleggen.

“Het zou fantastisch zijn als….”

De oefening laat ze in mogelijkheden denken, dromen van een betere toekomst en geeft mij inzicht hoe de verschillende deelnemers die toekomst zien.

Afgelopen zondag, na mijn 2,5 durende zoektocht naar de artiest van het nummer in het begin van de geweldige politiefilm “End of Watch”, vroeg ik mezelf om deze zin af te maken in het kader van mijn master kunsteducatie. Ik bedacht het volgende:

“Het zou fantastisch zijn als ik kunst onderwijzers kan helpen kinderen beter naar moderne kunst kan laten kijken in musea.”

kidsmuseum.001

En geïnspireerd door wat Sir Ken Robinson zegt over intelligentie vervolgde ik met:

Kunstonderwijs is een dynamisch, constructief, persoonlijk en sociaal proces. Je leert als je nieuwe verbindingen maakt, nieuwe informatie koppelt aan bestaande voorkennis en deze plaats vindt in een sociale context. In interactie met anderen. Communicatie, reflectie en feedback zijn heel belangrijke aspecten van succesvol kunstonderwijs.

Dynamisch. Kunstonderwijs moet een productieve en dynamische leeromgeving bieden waarin gevarieerde opdrachten eigen initiatief en verkenning stimuleren zodat studenten zelf hun kennis en vaardigheden opbouwen.

Persoonlijk. Kunstonderwijs moet inhoudelijk aansluiten op de leefwereld van de student en gebruik maken van (nieuwe) media/technieken die ze in het echte leven ook (gaan) gebruiken waardoor ze tevens hun mediawijsheid vergroten. Denk daarbij aan virtual reality, het gebruik van Minecraft of Layar.

Authentiek. Kunstonderwijs maakt gebruik van echt werk van echte kunstenaars die een waardevolle bijdrage leveren (of geleverd hebben) aan het kunstdomein. De term ‘authentiek’ slaat dus niet alleen op de persoonlijke kijk, inbreng en motivatie van de cursist zelf, maar ook op het levensechte karakter van de opdrachten. Deze dienen een inhoudelijke verbinding hebben met een specifiek aspect van het werk (de techniek of vorm) de context, of de drijfveren van de kunstenaar.

Sociaal. Individuele en groepsopdrachten alsmede zelfreflectie en peer assesments wisselen elkaar af. Zoals het uitvoeren van groepstaken, onderling overleg en discussie, standpunten bepalen en presenteren en ook onderlinge beoordeling en feedback.

Al zoekend en surfend kwam ik op het idee om 48 spellen op basis van dat ene werk van Piet Mondriaan te bedenken die je kunt plaatsen in een Bloom/Gardner grafiek. De grafiek geeft aan welke intelligentie aangesproken wordt in combinatie met op welk niveau de student leert.

bloom_gardner_mondriaan.001.jpg.001

Ik pitchte het idee bij 4 collega’s en een medemaster student met de vraag “Wat kan er beter?”

Wat kan er beter?

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: