Sunday paper. Design Thinking by Doing verhaal 657/1.111

25 jan

SUNDAYPAPER657.001

De afgelopen weken had mijn Kabouter (saboteur) gezelschap van Mathieu, Nicoline, Daniella, Mihaly, Jonah, Giovanni, Therese, Daniel en IBM. Mijn kabouter had ze uitgenodigd om mij te helpen met het schrijven van mijn paper “Management van Interdisciplinaire maakprocessen”. De paper bevat een aanbeveling voor de sturing van een interdisciplinair maakproces, gebaseerd op de analyse ervan. Voor de analyse en interpretatie van dit interdisciplinaire maakproces moet je gebruik maken van twee modellen (m.b.t. analyse van fases en ingrediënten). Daarnaast kun je ook andere modellen hanteren die je gevonden hebt in de aanbevolen literatuur of die je aangeboden is tijdens de colleges. En nu komt het. Voor het onderdeel sturing kies je een management of didactische bron waarin jij de aanpak van toepassing vindt op het interdisciplinaire proces dat je geanalyseerd hebt. Hiervoor kan je suggesties uit de literatuurlijst en reader gebruiken en/of zelf op zoek gaan naar geschikte bronnen. Het boek dat ik als bron voor mijn met succes afgeronde interdisciplinaire maakproces gebruik, werd mij aangereikt door een docent van een ander vak in de master, management en organisatie. En de strekking van het boek is dat je professionals niet moet managen op het maakproces maar op het resultaat. Je moet uitdagende doelen stellen en inspireren met een gezamenlijke ambitie. Waar de modellen zinvol voor zijn is het inzicht dat je als manager ontwikkelt in waar de flow van de professional zit. Oftewel weet hoe je hem kan laten groeien met haalbare en uitdagende projecten. En hoe vager, nieuwer, onzekerder, urgenter en complexer die projecten zijn hoe belangrijker het wordt om te investeren in het menselijk kapitaal van de teamleden. Investeren in menselijk kapitaal doe je door een platform te bieden waar mensen zich goed en slecht kunnen en mogen voelen. Waar ze zich veilig en thuis voelen en uitgedaagd worden met haalbare doelen. Gezamenlijk in vrijheid bouwen aan de eigenwaarden en die van het team.

Maar dan 8 pagina’s.

Fijne zondag.

One Response to “Sunday paper. Design Thinking by Doing verhaal 657/1.111”

  1. Jeroen 25 januari 2015 at 9:59 AM #

    Mooi. Weten we dat ook weer.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: