Leerplicht is Wettelijk Fout. Dit is Design Thinking by Doing Verhaal nummer 764/1.111

17 mei

leerplicht764.001

“Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:


Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de Leerplichtwet (Stb. 1900, 111) dient te worden vervangen door een nieuwe wettelijke regeling, die is aangepast aan het huidige onderwijsbestel en een kortere procedure bevat voor de bestrijding van het onwettig schoolverzuim, en dat het wenselijk is de leerplichtige leeftijd met een jaar te verlengen en in de Arbeidswet 1919 daarmee verband houdende wijzigingen aan te brengen;

 Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:”

En dan komt het. De begripsbepaling. Wat deze wet verstaat onder:

– “Onze minister”

– “school”

– “instelling”

– “hoofd”

– “de ambtenaar”

– “startkwalificatie”

– persoonsgebonden nummer

– meldingsregister relatief verzuim

– register vrijstellingen en vervangende leerplicht

Is je iets opgevallen?

Iemand ergens het woord “Leerling” gelezen?

De wet heet zelfs Leerplicht. Je moet dus leren. En daar gaat het Wettelijk Fout. We leren het meest als we vrijwillig Uitdagingen aangaan die in balans zijn met onze Kennis en kans hebben op Succes. De oplossing voor de onderwijsproblemen is juist het afschaffen van de leerplicht en het verplichten jonge mensen te helpen te ontdekken waar die balans tussen uitdaging en kennis zit.

Stel een leerling vier vragen:

1. Wat kan je?

2. Wat wil je?

3. Wat heb je gedaan?

4. Wat weet je?

En zoek daar een uitdaging bij…..als ie die zelf al niet heeft.

Afschaffen die Leerplicht.

3 Responses to “Leerplicht is Wettelijk Fout. Dit is Design Thinking by Doing Verhaal nummer 764/1.111”

  1. Willem Kikkert 17 mei 2015 at 8:55 AM #

    Cor, helemaal eens. De vragen die je (jezelf) altijd moet stellen, ook in je latere leven als je bijvoorbeeld werkt. Vanuit je kracht redeneren en beweging maken naar wat bij je talent past. Mooie vragen.

  2. jjvoerman 17 mei 2015 at 6:39 PM #

    en daarom is die school war ik nu werk zo ontzettend gaaf. Kinderen hebben bij ons autonomie over hun eigen leerproces. http://jacobjanvoerman.nl/hoe-een-les-het-leren-kan-verstoren/

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: