Digital Karma. Dit is Design Thinking by Doing verhaal 584/1001

12 nov

DIGITALKARMA584.001

Digital Karma omvat de digitale/online acties van een individu die gevolgen hebben voor het (online) leven. In het dagelijks gebruik bedoelt men er vaak mee dat alles wat we online doen of zeggen weer bij ons zelf terugkomt. Digital Karma gaat zowel over de daad als over het gevolg dat uit die daad voortkomt.

Digital Karma en zijn gevolg worden gezien als een natuurlijk principe, een wet van “actie en reactie”. Er is dus geen God of Google aan het werk die straft of beloont. Een goede daad heeft van nature goede gevolgen, slechte daden hebben van nature slechte gevolgen.

In deze wereld van constante digitale reïncarnatie strekt het begrip Digital Karma zich uit over het huidige en alle vroegere en latere digitale levens. Het resultaat van de daden die men nú doet, kan in dít leven óf in een volgend digital leven terugkomen. Goede digitale daden leiden tot goede gevolgen, kwade digitale daden leiden tot slechte gevolgen. Slechte daden hebben hun oorsprong in hebzucht, haat en onwetendheid. Goede daden in onbaatzuchtigheid, liefde, en de aanwezigheid van kennis en inzicht. Werken aan je Digitale Karma richt zich op onbaatzuchtigheid, liefde en verspreiding van kennis en inzicht.

Als je online onbaatzuchtig wil zijn, liefde wil tonen en kennis en inzicht wil verspreiden, stel jezelf dan de volgende vragen:

  1. Hoe kan ik je helpen?
  2. Hoe kan ik laten zien dat ik van je houd?
  3. Hoe kan ik mijn kennis met je delen?
  4. Hoe kan ik je iets leren?

Ben benieuwd wat voor online goeds en kwaads er nog allemaal mijn kant op komt.

En in nood bel ik gewoon de Karma Politie.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: