BKE RENE 3

1 jul

BKERENE3.001

Deze post is een vervolg op deze en deze. 

Het is een week geleden dat we UNDESIGN afrondden. En met we bedoel ik alle eerstejaars HKU Kunst en Economie studenten, de vijf HKU begeleiders en de twee externe juryleden. Gisteren heb ik alle cijfers ingevoerd in OSIRIS en maandag liggen alle beoordelingsformulieren ter inzage bij de onderwijsbalie. Mochten de studenten het niet eens zijn met hun cijfer hebben ze 6 weken de tijd dit te melden bij de examencommissie. Dit staat ook vermeld op het beoordelingsformulier dat ik voorafgaand aan de beoordeling op vrijdag op de HKU Studentenportal had geupload.

Een student stuurde me een dag na de beoordeling deze mail:

Hallo Cor,

Vanochtend zat ik eens even na te denken over afgelopen week en wat ik allemaal heb gedaan tijdens Undesign.
Ik zou graag jou, en natuurlijk het hele team, willen bedanken voor een geweldige week.
Maandag wist ik niet zo goed wat ik er van moest vinden of verwachten, maar ik liet het maar over me heen komen.
Door het enthousiasme van jou, je collega’s en ook van de diverse vluchtelingen die hun verhaal deden greep het onderwerp me uiteindelijk veel meer aan dan dat ik van te voren had verwacht.
Aan het eind van de week heb ik veel geleerd, gediscussieerd, en nagedacht. Niet alleen over het onderwerp, maar ook over hoe ik zelf nou eigenlijk in het leven sta.

Enorm bedankt hiervoor.

Ik stuurde het compliment direct door naar het team, de studieleider en mijn directeur.

Waarop een collega deze mail stuurde:

Hé …….., collega’s en Cor

Wat mooi verwoord!  Ik stond vanmorgen ook op met het gevoel op dat het een fantastische week is geweest en hoe bijzonder dat is. Ik wil daarom graag even aansluiten bij Riks woorden.
We hadden een programma dat staat als een huis. Er was ook een ongelooflijk gevoel van verbinding tussen studenten en docenten, zoveel enthousiasme.
Super dat studenten ook hebben bijgedragen aan de inhoud van het programma en er zo’n grote betrokkenheid leefde bij het onderwerp.
Ik  ben echt trots dat we dit weer hebben neergezet, met vooral een enorm compliment aan Cor!
Alles zat goed in elkaar, was goed doordacht, liep op rolletjes  en je bent er weer eens voluit voor gegaan!
Je was de superheld van de week…. daar kan Batman van leren!

Fijn weekend !

Batman is mijn Superheld en gebruik ik altijd als als voorbeeld van een divergentie denktechniek. Hoe zou Batman het oplossen?

Enfin de 4 daagse module UNDESIGN zit er officieel op. En de afgelopen week heb ik goed, onbewust, kunnen nadenken over de vragen van Rene van Kralingen, de docent die mijn BKE beoordeelt.

Naar aanleiding van wat ik had ingeleverd had Rene een aantal vragen en opmerkingen. Deze zal ik hier stapsgewijs proberen te beantwoorden.

Beoordeling.

De filmpjes worden aan het eind van de week gepresenteerd. 40 (40 x7=280) groepen tonen een 1-1.30 minuut durend stopmotionfilmpje aan een jury bestaande uit een team van 2 docenten en 2 professionals. De docenten beoordelen geen groepen die ze zelf hebben begeleid. De professionals zien alleen het eindresultaat .

Vraag Rene.

Later schrijf je dat dit mensen uit het werkveld zijn…….hoe goed kennen zij dit programma. En hoe goed weet jij of zij juiste (valide) manier naar de presentaties kijken?

Antwoord Cor.

Maarten van de Vijfeijken en Sikko Gerkema zijn beide meervoudig prijswinnende top creatieven met een ruime ervaring in het maken en beoordelen van creatief werk voor merken. Tevens zijn zij trouw lezer van mijn blog en dus ook goed op de hoogte van het programma en het proces rondom het behalen van mijn BKE certificaat (noem je dat zo?) Tevens kregen zij vooraf het beoordelingsformulier vooraf gestuurd en werd dit voor de jurering  nogmaals met ze besproken. De beoordeling van de filmpjes deden ze samen met een docent van HKU. Aangezien het om een groot aantal filmpjes ging deden ze om en om een beoordeling zodat er tijd was voor het invullen van het beoordelingsformulier. De twee criteria die ik had verwoord had ik gedurende de week met twee begeleidende collega’s besproken en hun feedback verwerkt in een rubric;

Schermafbeelding 2017-07-01 om 08.32.55

Rollen.

Vraag Rene

Je voegt hier drie rollen toe…….maar waarop richt jouw vak zich?

Antwoord Cor.

De KE-professional levert sociale, economische of culturele waarde in drie rollen:

De partner. 
Deze zakelijk leider in de kunsten is een econoom die zich goed thuis voelt in de wereld van de kunsten. Het is iemand die begrijpt hoe kunstenaars denken, hun taal kan spreken en kan ze ondersteunen en motiveren in het zakelijk denken. Deze rol is vooral een resultaatgerichte managementrol, bijvoorbeeld als manager, zakelijk leider, fondsen- werver of projectcoördinator.

De entrepreneur. 
Deze ondernemer is in staat nieuwe concepten te ontwikkelen, waarbij kunst en creativiteit economische waarde creëert en is in staat om nieuwe waardeketens vorm te geven en aan te sturen. Deze rol is die van initiator, bijvoorbeeld als social entrepeneur bij designprojecten, of interdisciplinaire projecten waar- bij kunst of creativiteit een belangrijke rol spelen.

De connector. 
Deze verbinder is thuis in de creatieve vormen van product- en dienstverlening. Hij is werkzaam binnen en buiten de creatieve sector waarbij het doel is verbindingen te leggen tussen creativiteit en nieuwe business. Deze rol is met name die van procesregisseur, bijvoorbeeld bij het opzetten van allianties of joint ventures.

In de module UNDESIGN speelt de student met name de rol van connector:

Schermafbeelding 2017-07-01 om 08.41.53

HKU_beroepsprofiel_DEF_juni2014

Fasen/competenties/rollen.

UNDESIGN, aan het eind van jaar 1, is onderdeel van de hoofdfase van Kunst en Economie. De KE-professional kan bijdragen aan de ontwikkeling van het werkveld en de veranderende context. De KE-professional ontwikkelt in de KE-opleiding vijf competentiegebieden. Deze competentiegebieden stellen de afgestudeerde KE-professional in staat om sociale, economische of culturele (meer)waarde te leveren zowel binnen als (bijvoorbeeld in crossover situaties) buiten de bestaande culturele waardeketen. De competentiegebieden zijn onderverdeeld in een hoofdfase (jaar 1, 2) en de specialisatiefase (jaar 3, 4).

Vraag Rene.

Moet je niet even aangeven hoe die fasen/competenties/rollen zich tot elkaar verhouden…..of is dit voor iedereen bij KE gesneden koek?

Antwoord Cor.

De KE-professional ontwikkelt in de KE-opleiding vijf competentiegebieden. Deze competentiegebieden stellen de afgestudeerde KE-professional in staat om sociale, economische of culturele (meer)waarde te leveren zowel binnen als (bijvoorbeeld in cross-over situaties) buiten de bestaande culturele waardeketen. De competentiegebieden zijn onderverdeeld in een hoofdfase (jaar 1, 2) en de specialisatiefase (jaar 3, 4).

UNDESIGN in jaar 1 is onderdeel van het competentiegebied Art and Creation:

Schermafbeelding 2017-07-01 om 08.49.42

De 4 overige competentiegebieden zijn:

Schermafbeelding 2017-07-01 om 08.49.34

Schermafbeelding 2017-07-01 om 08.49.52Schermafbeelding 2017-07-01 om 08.49.59

Schermafbeelding 2017-07-01 om 08.50.04

Leerdoel.

De student kan bepaalde creatieve werkvormen inzetten bij het oplossen van diverse vraagstukken.

Vraag Rene.

Dit is een groot omvangrijk leerdoel…..waar je straks je criteria op baseert………..meestal stellen we hieronder een aantal concretere leerdoelen op. Die vertaal je dan naar criteria (bij jou op pagina 9). Is het opnemen van een rijtje concretere leerdoelen een idee?

Antwoord Cor.

Dat is inderdaad een goed idee. E.e.a. heb ik als volgt geformuleerd en verwerkt in een rubric:

Schermafbeelding 2017-07-01 om 08.57.22Schermafbeelding 2017-07-01 om 08.57.33

Soort toets.

Opdrachttoets. Competenties bevinden zich bovenaan de pyramide van Miller (‘does’ en ‘shows how’) (Miller, 1990). De student werkt aan een authentieke, integrale opdracht uit de praktijk (‘does’) en de studenten laten zien dat ze het geleerde in een nagebootste situatie kunnen toepassen (‘shows how’) (van Kralingen, Geerts, 2015)

Vraag Rene.

Dit is feitelijk de opdracht….ik vraag mij wel af, waar studenten die onderliggende KNOW en KNOW HOW laag aanbrengen……bij welke vakken gebeurt dit?

Antwoord Cor.

De KNOW en KNOW HOW laag worden gelegd in de hoor/inspiratiecollege’s in de ochtend. De dagen zijn ingedeeld volgens het Tripple Diamond Design Thinking model waarbij elke dag een Diamond wordt uitgelegd en mee gewerkt. Als voorbeeld de woensdag. De tweede dag. De dag dat er ideeën worden bedacht. In het ochtendcollege wordt de Kennis en het Hoe uitgelegd en aan het eind geupload op de Studentenportal:

UNDESIGN2017_woensdag.001UNDESIGN2017_woensdag.002UNDESIGN2017_woensdag.003UNDESIGN2017_woensdag.004UNDESIGN2017_woensdag.005UNDESIGN2017_woensdag.006UNDESIGN2017_woensdag.007UNDESIGN2017_woensdag.008UNDESIGN2017_woensdag.009UNDESIGN2017_woensdag.010UNDESIGN2017_woensdag.011UNDESIGN2017_woensdag.012UNDESIGN2017_woensdag.013UNDESIGN2017_woensdag.014UNDESIGN2017_woensdag.015UNDESIGN2017_woensdag.016UNDESIGN2017_woensdag.017UNDESIGN2017_woensdag.018UNDESIGN2017_woensdag.019UNDESIGN2017_woensdag.020UNDESIGN2017_woensdag.021UNDESIGN2017_woensdag.022UNDESIGN2017_woensdag.023UNDESIGN2017_woensdag.024UNDESIGN2017_woensdag.025UNDESIGN2017_woensdag.026UNDESIGN2017_woensdag.027UNDESIGN2017_woensdag.028UNDESIGN2017_woensdag.029UNDESIGN2017_woensdag.030UNDESIGN2017_woensdag.031UNDESIGN2017_woensdag.032UNDESIGN2017_woensdag.033UNDESIGN2017_woensdag.034UNDESIGN2017_woensdag.035UNDESIGN2017_woensdag.036UNDESIGN2017_woensdag.037UNDESIGN2017_woensdag.038UNDESIGN2017_woensdag.039UNDESIGN2017_woensdag.040UNDESIGN2017_woensdag.041UNDESIGN2017_woensdag.042UNDESIGN2017_woensdag.043UNDESIGN2017_woensdag.044UNDESIGN2017_woensdag.045UNDESIGN2017_woensdag.046UNDESIGN2017_woensdag.047UNDESIGN2017_woensdag.048UNDESIGN2017_woensdag.049

 

 

Normering en cesuur.

De toets van UNDESIGN bestaat uit twee elementen: 

 • Proces; het volgen van Tripple Diamond Model en zichtbaar maken van de resultaten. Summatieve toetsing. Beoordeling aan de hand van beoordelingsformulier door de docent-begeleider. Cesuur 5.5.
 • Stop-motion film. Summatieve toetsing van de door de groep getoonde stop-motion film aan de hand van beoordelingsformulier door niet begeleidende docent en werkveldexpert. Vierogen principe. Cesuur 5.5. 

 

Vraag Rene.

Help mij  even….je wilt het proces ook beoordelaar maken….Is dit een voornemen of heb je dit al gedaan in de praktijk? Wie beoordeelt het proces…..ook ‘die’ strategische partner van buiten?

Antwoord Cor.

Zoals je bovenstaand reeds hebt kunnen lezen hebben we het proces dit jaar ook beoordeeld. Op vrijdagochtend door de begeleidende docenten. Beoordelingsformulier was voor studenten toegankelijk op de Studentenportal:

Schermafbeelding 2017-07-01 om 09.20.05Schermafbeelding 2017-07-01 om 09.20.23

 

De Toetscyclus. Stap 3. Construeren toets normeren.

Vraag Rene.

Even over de cesuur…….is alles even belangrijk bij jou, of weeg je bepaalde onderdelen zwaarder? Ofwel, hoe ziet die zaak/slaaggrens er echt uit? (naast het feit dat er een 5,5 gehaald moet worden)

Antwoord Cor.

Voor zowel proces als filmpje moet een 5,5 gehaald worden.

Eindcijfer is proces 50% filmpje 50%.

 

De Toetscyclus. Stap 4. Afnemen.

Dagelijkse instructie en inspiratiecolleges dienen als uitgangspunt voor werkgroepsessies waarin via deeltoetsen aan het eind van de dag wordt toegewerkt naar een eindpresentatie op de laatste onderwijsdag van het seminar.

Het afnemen van de toets geschiedt feitelijk in 4 fases (4 dagen). Vier summatieve momenten aan het eind van elke dag van het vier dagend durend programma.

De toetsmomenten lopen synchroon met het Tripple Diamond Model. Elke dag wordt afgerond door een beoordeling van één Diamond, afsluitend met een presentatie van het stop-motion fimpje.

Vraag Rene.

Dus er zijn vroege en late groepen die presenteren…..de maaktijd varieert dus? is dit faire om groepen meer of minder dagen te bieden?

Antwoord Cor.

Dit was inderdaad niet eerlijk geweest. Uiteindelijk hebben we zowel proces als film vrijdag beoordeeld zodat IEDEREEN evenveel tijd had.

 

De Toetscyclus. Stap 6: Registreren en communiceren

De beoordelingsformulieren worden op de maandag na de module gearchiveerd en zijn eventueel nog in te zien bij de Servicebalie. Cijfers worden binnen 10 dagen ingevoerd in OSIRIS.

Vraag Rene.

Maar, wat krijgen studenten terug? Wat nemen zij mee naar huis?

Antwoord Cor

Dit jaar heb ik dinsdag, woensdag en donderdag in het afsluitende college drie vragen aan de studenten gesteld die ze op aparte post-its schreven;

 1. Wat heeft er vandaag voor je gewerkt?
 2. Waar heb je behoefte aan?
 3. Maak de volgende zin af “Dankjewel HKU, ik heb vandaag geleerd……..”

De resultaten werkte ik ‘s-avonds uit en uploadde e.e.a. met een begeleidende mail aan de studenten:

Feedback_UNDESIGN2017

In het ochtend college erna vatte ik de feedback samen en gaf aan wat we ermee gingen doen.

UNDESIGN2017_woensdag.002

Zo paste we het programma aan met sprekers en content die van de studenten kwamen, kortte we de dag met een uur in vanwege de hoge temperaturen en intensiveerden we de begeleiding door de beoordeling niet per dag te doen maar te verschuiven naar de vrijdag.

Wat de studenten verder terug kregen waren de oplossingen van alle andere groepen. De  beoordeling van de filmpjes vond namelijk plaats in de grote collegezaal op vrijdag tussen 14.00 en 16.00

De Toetscyclus. Stap 7: Evalueren en verbeteren

Vraag Rene.

Kortom, wat ga je, of ben je gaan verbeteren?

De BKE heeft me uitgedaagd en geholpen om het proces onderdeel te laten worden van de beoordeling van UNDESIGN. Dat is enorm goed gelukt. De beoordelingscriteria van het proces deel waren helder en bruikbaar voor zowel studenten en docenten. De 20 minuten die er per groep voor stond was voldoende. Voor volgend jaar wil ik meer aandacht geven aan:

 • het formuleren van een goede vraag
 • verhogen van de originaliteit van de ideeën

Sikko Gerkema en Maarten van de Vijfeijken hebben aangeboden hiermee te willen helpen.

Laat ik afsluiten met de winnaar (hoogste cijfer proces en film).

Interessant om te melden dat deze groep een scherpe en gerichte vraag had en een extra creatieve techniek aangereikt had gekregen; de storycube

Dus dat wordt een kadootje voor de begeleiders van volgend jaar.

storycube

Want er mag, nog, meer Rock & Roll in het onderwijs.

Bedankt Rene.

Ben benieuwd naar je feedback.

 

4 Responses to “BKE RENE 3”

 1. moniek tersmette 1 juli 2017 at 9:59 AM #

  oef uitgelezen. fijne vakantie

  • Rene van Kralingen 1 juli 2017 at 11:00 AM #

   Knap filmpje over ‘Aisha’……exemplarisch, beeldend, indringend.

 2. Frank Bovenkerk 1 juli 2017 at 12:45 PM #

  Thanks voor de inspiratie! Binnenkort ga ik de toetsing voor een course aanpassen. Dit voorbeeld gaat daar zeker bij helpen.

  Vraag over de rubrics. De termen zoals uitermate concreet en ruim voldoende. Laat je dat volledig over aan de beoordeel of is daar richting/kalibratie voor?

Trackbacks/Pingbacks

 1. BKE END | Design Thinking by Doing - 4 juli 2017

  […] BKE RENE 3 […]

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: