Electrische stoel. Dit is Design Thinking by Doing verhaal 595/1001

24 nov

jamaarstoel595.001

Roosegaarde is voor de elektrische stoel.

Dat weet ik omdat ik voor het vak onderzoeksvaardigheden samen met drie medestudenten begonnen ben met de volgende vraag:

“Wat zijn de voorwaarden voor een succesvolle samenwerking op het gebied van duurzaamheids vraagstukken tussen een kunstenaar en een een MVO (maatschappelijk verantwoorde onderneming)?”

Hier was helaas te weinig over te vinden. Naast twee zeer bekende samenwerkingen (Pharrell Williams met G-Star en Daan Roosegaarde met o.a. Heijmans) vonden we nauwelijks voorbeelden van samenwerkingen tussen kunstenaar en commercieel bedrijf op het gebied van duurzaamheid. Belangrijk voor ons onderzoek was juist hoe een samenwerking tussen kunstenaars en bedrijven tot stand komt en wat deze samenwerking voor beide partijen oplevert.

Uiteindelijk hebben we onze vraag nog verder vereenvoudigd en de focus specifieker gemaakt:

Hoe breng  je een samenwerking tussen bedrijf en kunstenaar tot stand?

Die vraag hadden we al geformuleerd toen bekend werd dat niet Steven Johnson maar Daan Roosegaarde op het World Creativity Forum in Kortrijk als keynote speaker inviel. Ik zat daar dus met gespitste oortjes te luisteren of hij nog nieuwe dingen vertelde die waardevol voor onze onderzoeksvraag zouden kunnen zijn. En tussen neus en lippen door vertelde hij hoe het contact tussen hem en wegenbouwer Heijmans tot stand was gekomen. Tijdens een van de vele presentaties die Roosegaarde gaf, zat de directeur van Heijmans in de zaal en deze werd geïnspireerd door de voorbeelden die Roosegaarde gaf. Inspiratie. Positief, emotioneel geraakt. Roosegaarde verwoordt later in een interview met Forbes magazine de samenwerking als volgt:

“It’s a kind of West Side Story of two gangs who don’t really belong to each other but who have a common love or interest.

En dan is het logisch dat je elkaar af en toe op de elektrische stoel wilt zetten. In Kortrijk liet Roosegaarde namelijk zijn ‘JA, maar’ stoel zien die hij speciaal voor de mensen van Heijmans had ontwikkeld die als reactie op elk idee altijd begonnen met ‘JA……..maar’. De stoel heeft stem herkenning en als je er op zit en die twee dodelijk destructieve woordjes uitspreekt, krijg je een kleine aardig heftige schok.

Stel je voor dat jij vandaag op de ‘Ja maar’ stoel van Daan zit. Zou je dat overleven”

Ja tuurlijk.

maar

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: