Spel bel. Design Thinking by Doing verhaal 617/1.111

16 dec

SPELBEL617.001

Er zijn allerlei redenen te bedenken om als bedrijf dingen anders te moeten doen in deze complexe en onvoorspelbare wereld. Omdat de manier waarop je het het nu doet bijvoorbeeld te weinig oplevert. Of omdat je het idee hebt dat je lang niet optimaal gebruik maakt van de technologische mogelijkheden. We praten elkaar allemaal na en de ene goeroe weet het nog beter dan de andere. En een ander heeft er een nog beter bekkend of goed uitziend model voor ontwikkeld. We moeten dynamischer, innovatiever, intuïtiever, fantasierijker, flexibeler, veerkrachtiger en taaier zijn (Hamel, 2007; Kim en Mauborgne, 2005). En dat kan alleen als we de het fundamentele menselijke karakter van de organisaties erkennen (Hamel, 2000). In feite is de organisaties’ vermogen om intuïtief en fantasierijk te zijn afhankelijk van de wil en kracht van haar werknemers om creativiteit en verbeelding in hun dagelijkse bezigheden kwijt te kunnen. Dit vereist management ‘systemen’ die een sterke betrokkenheid en ontwikkeling van menselijk kapitaal promoten. Schreef ik ‘systeem’? Nee, ik vertaalde uit Giovanni’s The Value of Arts for Business.

Vernieuwing ontstaat aan de randen van het oerwoud niet in het midden. Op het randje opereren is gevaarlijk en risicovol en dat is precies waar veel organisaties bang voor zijn. In de literatuur wordt Google vaak genoemd als bedrijf die haar medewerkers tijd en ruimte geeft om hun creativiteit kwijt te kunnen. Gecombineerd met een ‘speelse’ werkruimte inspireert en vitaliseert Google haar medewerkers.

Ik ben nieuwsgierig (of is het gefascineerd) naar het vergroten van het creatief vermogen van mensen. Want mensen zijn het echte kapitaal. Waar groeien mensen mensen van? Waar worden mensen blij van?

Jaren geleden maakte ik samen met Maarten van de Vijfeijken een documentaire over het personeel bij FHV/BBDO. Ik interviewde de mensen en stelde ze 1 vraag. What makes you tick? Sommige noemen het een hobby. Je zou een hobby ook een vrijwillige poging om overbodige obstakels te overwinnen kunnen noemen. En zou daar het geheim zitten?

Tijd en ruimte maken om mensen mensen vrijwillig overbodige obstakels te laten overwinnen.

Volgens mij is de tijd rijp voor de introductie van het speelkwartier binnen organisaties. Met een bel.

Hoor jij de bel?

Ik wel.

4 Responses to “Spel bel. Design Thinking by Doing verhaal 617/1.111”

 1. De Beschermheer 16 december 2014 at 9:21 AM #

  Speelkwartier? Met een bel? Dat is juist het probleem. Van kinds af aan wordt er in geramd dat je eerst tweeëneenhalf uur serieus moet werken, om dan een kwartier te mogen spelen. En ook al het spel heel leuk is, gaat onverbiddelijk de bel. Aan het werk weer! Een speelkwartier is playfulness in schaapskleren.

  Maar je had hem vast anders bedoeld :).

  • Ester 16 december 2014 at 12:12 PM #

   Eens!

  • cornoltee 16 december 2014 at 5:04 PM #

   De bel hoor je alleen als je in Play gelooft. Heb je Polar Express gezien? Zoniet doen met de hele familie. Natuurlijk is een echte bel play in schaapskleren. Want spel gaat om vrijwillige deelname. Maar bedankt dat je zo scherp bent en mij weer een antwoord ontlokt. Merry Christmas!

 2. De Beschermheer 16 december 2014 at 9:34 PM #

  Polar Express gaan we kijken! Dank voor de tip. Merry Christmas!

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: